“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chương Trình
4. Audio of recent sermons in mp3 format: please select & click
Chương Trình Thờ Phượng
1. Bài giảng luận trong tháng Mười 2020
2. Bài giảng luận trong tháng Mười Một 2020
3. Bài giảng luận trong tháng Mười Hai 2020
Ngày Chúa Nhựt; 4 tháng Mười 2020 Lễ Tiệc Thánh Jesus Calls Levi, Thầy thuốc và kẻ có bịnh (Mác 2:13-17) Ngày Chúa Nhựt; 11 tháng Mười 2020 Living by Faith (2 Cô-rinh-tô 4:16-18) Jedidiah Rillera (tiếng Anh và tiếng Việt) Ngày Chúa Nhựt; 18 tháng Mười 2020 The Question about Fasting, Cũ và Mới (Mác 2:18-22) Ngày Chúa Nhựt; 25 tháng Mười 2020 The Question about the Sabbath, Chúa ngày Sa-bát (Mác 2:23-28)
Ngày Chúa Nhựt; 1 tháng Mười Một 2020 Lễ Tiệc Thánh Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 8 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 15 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 22 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 29 tháng Mười Một 2020 Sẽ được thông báo
Ngày Chúa Nhựt; 6 tháng Mười Hai 2020 Lễ Tiệc Thánh Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 13 tháng Mười Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 20 tháng Mười Hai 2020 Sẽ được thông báo Ngày Chúa Nhựt; 27 tháng Mười Hai 2020 Sẽ được thông báo
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia