Website made with Xara Website updated: 24-05-2020
“The Adelaide Vietnamese Christian & Misssionary Alliance Church”, 2020
Christian Missionary Alliance
Chào Mừng
Chương Trình Chính của Hội Thánh Chúng Tôi: Please join with us at our regular Sunday worship times: * Sunday School (for adults): 11:15 am * Main worship service commences: 12:15 pm * English Group service commences: 12:30 pm (new time) Học Kinh Thánh: Cuộc đời Chúa Cứu Thế (Quyển 3): * Meets on Wednesday of each week at 7:00 pm. Please contact Mục sư Đào Minh Sơn for more details. Lễ Tiệc Thánh: * Usually occurs on the 1st Sunday of each month, during Main worship. Nhóm Phụ Nữ: * Meets on the first Saturday of each month at 7:30 pm (for further details please contact Chị Huỳnh Thị Tuyết via the church) Nhóm tiếng Anh: * For enquiries, please contact Van Anh: 0474 780 294, or via the church.
Please visit our website each week and listen to Muc su Son's sermon. Audio and video of sermons are updated weekly. Please continue to pray with us for all in need. . . .
Kính chào Quý Độc Giả đang truy cập mạng lưới của Hội Thánh Tin Lành PhướcÂm Liên Hiệp Việt Nam (Adelaide). Chúng tôi cậy ơn Chúa để thành lập website này không ngoài mục đích giới thiệu Tin Lành của Chúa Cứu Thế Jêsus đến cho mọi người. Song song, website của Hội Thánh cũng được sử dụng như một phương tiện để giới thiệu tin tức và sinh hoạt của Hội Thánh Tin Lành đến với Quý Độc Giả khắp nơi trên toàn cầu. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa về những gì đã và đang truyền tải trên website của Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Liên Hiệp Việt Nam (Adelaide). Kính mong được Quý Độc Giả tiếp tục truy cập và theo dõi công việc Nhà Chúa của Hội Thánh Adelaide nói riêng và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Úc Châu nói chung. Trân trọng kính chào, Mục sư Đào Minh Sơn.
Kính chào Quý Độc Giả đang truy cập mạng lưới của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm Liên Hiệp Việt Nam (Adelaide)
Hội Thánh Tin Lành Phước Âm Li ên Hiệp Adelaide 1 Collingrove Avenue, Broadview, South Australia 5083, Australia
Hit Counter
Visitor number